NOBRX Communicatie
NOBRX
In het kort
 
   
all the tricks
Fullservice
Gericht en snel werken
Dezelfde taal en visie
Geen rompslomp
3•B Branding©
 
   
without the bricks
Zelfstandige specialisten
De beste opstelling
Vergaande integratie
Rentmeesterschap
Prestatieloon
 
   
in eigenhuis  


Without the bricks!

‘Without the bricks' geldt allereerst in de letterlijke zin. Geen stenen, geen gebouwen. Geen onnodig hoge overhead of mensen die aan het werk gehouden moeten worden omdat ze nu eenmaal op de loonlijst staan. Dat houdt onze kosten lekker laag.

 
”If you can dream about it... You can do it!”
Walt Disney
 

Maar het staat ook voor een openhartige samenwerking zonder belemmeringen of beperkingen. Ruim baan voor ideeën, initiatieven en inspiratie.

Vanuit de doelstellingen de middelen en de executie aansturen - en niet andersom zoals nog te vaak voorkomt. Met slechts één collectief streven: resultaat boeken voor de opdrachtgever.


Zelfstandige specialisten

NOBRX werkt met senior professionals die bewust voor het zelfstandige bestaan gekozen hebben. Niet onbelangrijk als je continuïteit in de samenwerking wilt bereiken. Bovendien brengen die professionals vaak ook weer een eigen specialistisch netwerk met zich mee, zodat de expertise in alle facetten geborgd is.

We zorgen er voor dat ze het leuk vinden om met elkaar samen te werken, dat ze elkaar de ruimte laten om het beste uit de eigen discipline te halen en dat ze er geen probleem mee hebben om in dienst van het elftal te spelen.

Prettige bijkomstigheid van het werken met zelfstandige professionals is dat zij aanzienlijk lagere tarieven hanteren dan gangbare fullservice bureaus. De tarieven liggen al snel 20 tot 30 procent lager. En dan werken deze professionals vaak ook nog eens veel sneller. Al was het maar omdat ze als zelfstandige ondernemers als geen ander weten dat tijd geld is.

Terug naar boven


De beste opstelling

Onze inzet is niet beperkt tot de competenties en het talent dat we ‘in huis' hebben. We putten uit ons netwerk en stellen, afhankelijk van de problematiek en strategie, het best passende team op. Daardoor kunnen we bovendien klein blijven. En alleen groot zijn als het nodig is.

 

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success” Henry Ford

 

Terug naar boven


Vergaande integratie

Door onze aanpak en onze visie op communicatie en samenwerking zijn we in staat om de verschillende activiteiten en middelen optimaal te integreren.

We organiseren onze aanpak en daarmee onze projectteams op basis van de uitgangspunten en doelstellingen, niet op basis van de middelen of communicatiedisciplines. Daarmee creëren we de ideale situatie voor samenwerking

We geven alle ruimte aan de verschillende communicatie disciplines door de randvoorwaarden op een hoog niveau te definiëren. Of iets wel of niet binnen de strategie past, wordt beoordeeld aan de hand van de identiteit en het centrale merkidee. Daarbinnen kan elke discipline en aanpak tot volle bloei komen.

Terug naar boven


Rentmeesterschap

Als rentmeester van het merkenlandgoed krijgt NOBRX het vertrouwen én de bevoegdheid om de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van het merk op zich te nemen.

 

”If you don't know where you're going, you'll end up somewhere else.” Yogi Berra

 

De rentmeester beheert en ontwikkelt met persoonlijk commitment en kennis van zaken, de kwaliteit, de reputatie, de waarde en het rendement van het merkenlandgoed. Hij legt hierover ook verantwoording af aan de landheer.

Hij stemt lange en korte termijn investeringen en opbrengsten op elkaar af, zodat er tegelijkertijd gezaaid en geoogst wordt.

Hij stimuleert de wisselwerking tussen merkidentiteit en creatieve verbeelding en houdt hier toezicht op.

Medewerkers, dealers en andere relaties van het merk worden door de rentmeester zeer nauw betrokken bij het onderhouden en ontwikkelen van het merkenlandgoed.

De rentmeester wordt uiteindelijk afgerekend op basis van het resultaat.

Terug naar boven


Prestatieloon

Onze tarieven zijn niet gebaseerd op wie het werk doet maar op de toegevoegde waarde van de output. Daarbij houden we het lekker overzichtelijk door slechts twee tarieven te hanteren. Een ‘denken' en een ‘doen' tarief.

In goed overleg worden op basis van de situatie, de mogelijkheden en de middelen, realistische doelstellingen vastgesteld. NOBRX brengt in eerste instantie alleen een kostprijstarief in rekening. Pas als de gestelde doelen behaald zijn, factureren wij de overeengekomen winstmarge. Zo kijken wij tegen het nemen van verantwoordelijkheid aan.

 
”There's always somebody who is paid too much and taxed too little… And it's always somebody else” Cullen Hightower
 

Terug naar boven

  brothers in arms
Korte lijnen met

Onze ervaring
Wat we niet doen
 
  links
 
  contact