NOBRX Communicatie
NOBRX
In het kort
 
   
all the tricks
Fullservice
Gericht en snel werken
Dezelfde taal en visie
Geen rompslomp
3B Branding©
 
   
without the bricks
Zelfstandige specialisten
De beste opstelling
Vergaande integratie
Rentmeesterschap
Prestatieloon
 
   
in eigenhuis  
All the tricks..

NOBRX heeft alles wat een goed fullservice adviesbureau u kan bieden. Talentvolle, zorgvuldig geselecteerde professionals en een structuur en een aanpak die zichzelf bewezen hebben.
Om de continuïteit te waarborgen implementeren wij onze werkwijze zoveel mogelijk in uw organisatie. En daarmee onderscheiden we ons ook van andere communicatienetwerken.


Fullservice

NOBRX is in staat om het volledige communicatietraject te verzorgen. Van doelstelling tot de uiteindelijke belevenis. Van strategie tot implementatie. Van idee tot productie en van onderzoek tot evaluatie. Waarbij we net zo makkelijk optreden als begeleider, aanjager, inkoper, producent of consultant.


Gericht en snel werken

Voortdurend overleg tussen de generalisten van NOBRX en de specialisten uit het netwerk zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking. De generalist (de rentmeester) is eindverantwoordelijk en houdt bij alle beslissingen het uiteindelijke doel voor ogen. Hierdoor kunnen we zeer gericht werken. En snel schakelen tussen denken en doen.


Dezelfde taal, dezelfde visie

Binnen het marketing- en communicatiejargon zijn er voor veel zaken meerdere termen. Minstens zo gevarieerd zijn de invalshoeken om een bepaalde problematiek aan te pakken. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En daar is niets mis mee, zolang je maar allemaal voor dezelfde weg kiest.
Daarom zorgen we er voor dat alle specialisten binnen het team dezelfde taal spreken en vanuit dezelfde visie werken. Dat is wel zo duidelijk voor onze opdrachtgevers. En het werkt een stuk gemakkelijker.


Geen rompslomp

NOBRX regelt geruisloos alle bijkomende aspecten, zoals contracten, auteursrechten, aansprakelijkheid, administratie, verzamelfacturen en archivering. En lost zo vaak problemen op vóór ze kunnen ontstaan.

“A verbal contract isn’t worth the paper it’s written on” Samuel Goldwyn

Terug naar boven


3B Branding©

NOBRX werkt volgens een in eigen huis ontwikkeld communicatieproces, dat gebaseerd is op een jarenlange ervaring en op de overtuiging dat identiteit in de merk- en communicatiestrategie een sleutelrol speelt.

We handelen vanuit de visie en de missie van een onderneming. Deze visie en missie vertalen we naar het gewenste gedrag en de positionering van de onderneming. Maar niet voordat we indien nodig hebben onderzocht en vastgesteld wat de huidige relatie met de gebruiker is, wat kortom het bestaansrecht van de onderneming of van het merk is.

Wij benaderen dit traject niet alleen 3-dimensionaal vanuit de ter beschikking staande media en middelen, maar vooral ook vanuit de kerndoelen van de onderneming: omzet, marge en scheppend vermogen. Die wij vertaald hebben naar 3 B’s: Brand, Business en Body Building. De brickless basis van waaruit we naar de merk- en communicatiestrategie kijken.

Ons 3•B Branding © proces loopt van de huidige situatie naar de gewenste stimuli om de uiteindelijke doelen te bereiken.

  brothers in arms
Korte lijnen met

Onze ervaring
Wat we niet doen
 
  links
 
  contact

3b branding
3B Branding
Klik op afbeelding voor een
groter formaat.
Binnen dit proces zijn er drie verschillende modules:
  • BrandBase, waarin het merkenlandschap wordt vastgelegd;
  • BuildingBlocks, waarbinnen we vanuit de ondernemingsdoelstellingen de externe en interne communicatieactiviteiten van de onderneming aansturen;
  • BrandBeing, waarin de mediamix vanuit de identiteit wordt benaderd, dus zonder vooraf vastgelegde middelenkeuze.

Elke fase kan flexibel ingezet en zo nodig aangepast worden, al naar gelang de situatie in uw onderneming.

 
brandbase
3B BrandBase

Klik op afbeelding voor een
groter formaat.

BrandBase

In de BrandBase stellen we de kernrelatie, de gewenste identiteit en de kernpropositie vast. Op basis daarvan ontwikkelen we vervolgens het centrale merkidee. Dit merkidee geeft, naast de gewenste identiteit, richting aan het gedrag van het merk in alle communicatie-uitingen.

De BrandBase legt de kern van de merkstrategie op korte en langere termijn vast en is als zodanig de standaard waaraan alle beslissingen met betrekking tot het merk getoetst kunnen worden.

Om tot een inspirerende BrandBase te komen moet er soms flink wat huiswerk worden verricht. We kunnen bijvoorbeeld de kernrelatie van het merk met haar gebruikers doorgronden door onderzoek of door enkele key stakeholders van het merk te interviewen. Vervolgens worden in een workshop van een dag de gewenste identiteit en de kernpropositie ingevuld en uitgewerkt. Het ‘centraal merkidee’ komt tot stand in een creatief proces dat zowel in groepsverband als op individuele basis gevoerd kan worden.

 
building blocks
3B BuildingBlocks
Klik op afbeelding voor een
groter formaat.

BuildingBlocks

Op basis van de BrandBase stellen we de communicatiestrategie oftewel de BuildingBlocks op. Samen met u bepalen we binnen een plan van aanpak welke programma’s en trajecten we gaan bewandelen om de doelstellingen te realiseren.

 
brandbeing
3B BrandBeing
Klik op afbeelding voor een
groter formaat.

BrandBeing

De derde fase binnen 3•B Branding is het definiëren van de BrandBeing. Vanuit een circle of contact kijken we naar we alle impulsen die het merk geeft, naar alle vormen en omgevingen waarin het zich zal manifesteren en de dialoog met de doelgroepen zal aangaan.

Van mediacampagne tot internet, van de kleding van de medewerkers tot de uitstraling in de winkel, van de correspondentie tot de juiste verwoording van contracten. Alles wordt in lijn gebracht met de geformuleerde identiteit en het centrale merkidee. Vervolgens ontwikkelen we per programma, campagne of middel de specifieke uitingen en stimuli.

Volgens deze strategie wil NOBRX op zowel de korte als de langere termijn geld voor haar klanten verdienen. Met als speerpunten het ontwikkelen van de omzet, de toegevoegde waarde en de energie van merken.

3•B Branding© heeft zijn waarde in de praktijk inmiddels bewezen. Dat laten we u graag eens zien aan de hand van enkele cases.

Terug naar boven