NOBRX Communicatie
NOBRX
In het kort
 
   
all the tricks
Fullservice
Gericht en snel werken
Dezelfde taal en visie
Geen rompslomp
3B Branding©
 
   
without the bricks
Zelfstandige specialisten
De beste opstelling
Vergaande integratie
Rentmeesterschap
Prestatieloon
 
   
in eigenhuis  
Het verlanglijstje van ondernemers
Reclamebureaus zijn sinds jaar en dag op dezelfde manier georganiseerd. Door hun traditionele aanpak kunnen ze vaak niet eens meer voldoen aan de meest essentiële wensen van ondernemers. Lees verder >>

Het beste van twee werelden
NOBRX combineert de kracht van een traditioneel bureau met de voordelen van het werken met een netwerk van zelfstandige specialisten. Lees verder >>

Een nieuwe kijk op communicatie
NOBRX onderscheidt zich van veel bureaus door het gedrag, de identiteit van het merk, als uitgangspunt voor communicatie te nemen. Lees verder >>

Anders denken over samenwerken
Een goede samenwerking gaat uit van vertrouwen. Van twee partijen die zich kwetsbaar op durven te stellen. Lees verder >>
  brothers in arms
Korte lijnen met

Onze ervaring
Wat we niet doen
 
  links
 
  contact
Het verlanglijstje van ondernemers

Reclamebureaus zijn sinds jaar en dag op dezelfde manier georganiseerd. Door hun traditionele aanpak kunnen ze vaak niet eens meer voldoen aan de meeste essentiële wensen van ondernemers. Graag wat efficiency, effectiviteit en verantwoordelijkheid…

Ondernemers zijn al lang niet meer onwetend in communicatieland. Ze zijn professioneel en weten wat ze willen. Daarom zoeken ze naar adviseurs die hun eigen competenties aanvullen. Maar die indien nodig ook midden in de operatie kunnen staan. Die snel kunnen schakelen en meedenken. Sparringpartners die een stevige discussie niet uit de weg gaan.

 
“I’d rather have a chicken tomorrow, than an egg today” Een boer.
 

Het belang van een gedegen merkstrategie wordt zeker onderkend. Maar in veel gevallen staat het resultaat op korte termijn voorop. Daarbij hebben marketeers niet meer de zekerheid van een jaarlijks budget. Ze moeten projectplannen overleggen waaruit blijkt dat de investering wordt terugverdiend.

Die ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op samenwerken, een andere vertrouwensband tussen opdrachtgever en adviseur. Met een flexibele dienstverlening die perfect aansluit op wat de organisatie zelf kan. Maar ook om het nemen van verantwoordelijkheid. De bereidheid om echt accountable te zijn. En op resultaat afgerekend te worden.

Terug naar boven


Het beste van twee werelden

NOBRX combineert de kracht van een traditioneel bureau met de voordelen van het werken met een netwerk van zelfstandige specialisten. Waardoor we bijzonder efficiënt en effectief kunnen opereren.

Wel het talent, de fullservice dienstverlening, de structuur en de gereedschappen die een bureau kan leveren. Plus het regelen van alle financiële en juridische rompslomp. Maar geen gebouwen en geen personeel met improductieve uren. Minimale vaste lasten. Een lage overhead. En een zeer kostenefficiënte werkwijze.


”If you think you are too small to have an Impact, try going to bed with a mosquito in the room” Anita Roddick

Bovendien kunnen we de bezetting altijd volledig op uw problematiek en uw doelstellingen afstemmen. We brengen gewoon per wedstrijd de beste selectie van generalisten en specialisten in het veld. Waardoor we al snel een stuk effectiever zijn dan de meeste bureaus

All the tricks... Without the bricks!

Terug naar boven


Een nieuwe kijk op communicatie

NOBRX onderscheidt zich van veel bureaus door het gedrag, de identiteit van het merk, als uitgangspunt voor communicatie te nemen. In de stellige overtuiging dat als het merk zich in al zijn geledingen eenduidig en consistent gedraagt, het ook goed komt met de perceptie, het imago, de reputatie en de relatie met klant of consument.

Communiceren is al lang geen vrijblijvend proces meer. Communiceren doe je vooral door je gedrag. Helder, open en oprecht. Dat betekent:

  • Geen woorden - Say that you are going to save trees - maar daden: Go out there and save trees!
  • Niet meer je eigen gang gaan, maar de maatschappij actief betrekken bij de keuzes die je maakt.
  • Niet alleen ‘een reclameboodschap uitzenden’, maar betekenisvolle ervaringen mogelijk maken.
De kunst is om de dialoog aan te gaan met consumenten die niet meer in marketinghokjes te vangen zijn. Pluriforme individuen die in verschillende tribes leven. Die uit een veelheid van symbolen, trends en signalen elke dag weer hun eigen identiteitsmix samenstellen. En die - opgegroeid met multi tasking - ook nog eens verschillende communicatiemiddelen tegelijk gebruiken. In deze dialoog is de eigen, onderscheidende identiteit de succesfactor.

 
Internet zal een steeds centralere rol gaan vervullen in de dialoog tussen ondernemingen en hun klanten, merken en hun gebruikers. Als Retailplatform, Hub, als service station of als informatiebron voor alle commerciële activiteiten van een onderneming. Elk marketing- en communicatieplan moet het internet als vertrekpunt nemen.
 

In onze ogen gaat media-inzet daarom veel verder dan het benaderen of het bereiken van doelgroepen. De vraag is hoe je binnenin je doelgroep komt, hoe je er mee samensmelt. Alleen het orkestreren van de verschillende instrumenten is daarvoor niet voldoende. Je moet zorgen voor een evenwichtige compositie van doelen en impulsen. Een symfonie van indrukken en ervaringen. Want hoe mooi het concert of de uitvoering ook is, het is uiteindelijk de compositie die je raakt.

Terug naar boven


Anders denken over
samenwerken

Een goede samenwerking gaat uit van vertrouwen. Van twee partijen die zich kwetsbaar op durven te stellen. Die betrokken en verantwoordelijk willen zijn. Dat heeft met de cultuur te maken, maar ook met de manier waarop de samenwerking verloopt.
De samenwerking moet gefaciliteerd en begeleid worden. In het ideale geval is de achterliggende organisatie daarbij onzichtbaar.

”One hand cannot applaud alone” Arabian proverb

Ondernemingen die door start, groei of verandering in beweging zijn, zullen er naar streven om de personeelskosten zo variabel mogelijk te houden. Het insourcen van marketing- en communicatieondersteuning is dan een prima oplossing, zeker zolang er geen fulltime emplooi voor een eigen medewerker is.
NOBRX kan voor die professionals zorgen. Betrokken, slagvaardige mensen, met bewezen ervaring. Die midden in de organisatie komen te staan en daardoor veel kennis kunnen ontwikkelen.

“The problem with the ratrace is that even if you win… You are still a rat!”

Terug naar boven


In het kort

1 Is een nieuwe communicatieadviespraktijk. Maar ook een nieuwe visie op samenwerken.
   
2 Combineert de diensten van een reclamebureau met de voordelen van een netwerkorganisatie. En werkt daardoor snel, kosten efficiënt en effectief en is nauw betrokken bij de organisatie.
   
3 Richt zich op ondernemingen die behoefte hebben aan senior marketing en communicatieadvies en -
ondersteuning in eigen huis, maar daar geen fulltime emplooi voor hebben.
   
4 Selecteert de best passende mix van specialisten met relevante ervaring en zorgt er voor dat iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde visie heeft, dezelfde procedures volgt en het bovendien leuk vindt om samen te werken.
   
5 Integreert eventueel volledig met de onderneming
(insourcing), overziet en regisseert alle interne en externe activiteiten en kan traploos schakelen van strategie naar uitvoering.
   
6 Verkort door deze integratie de waardeketen, het stokje wordt minder vaak doorgegeven, waardoor een belangrijk deel van de servicekosten zichzelf terug verdienen.
   
7 Heeft een duidelijke, eigentijdse opvatting over
communicatie en zal waar gewenst haar eigen tools op het gebied van merkstrategie implementeren wat de continuïteit van de relatie en uitvoering van de strategie ten goede komt.
   
8 Beheert als een rentmeester alle facetten van het
merkenlandgoed. Vraagt daarom ook bevoegdheid om te handelen. En draagt verantwoordelijkheid voor het rendement op korte en lange termijn.
   
9 Werkt op basis van freelance tarieven waardoor de bureau kosten al snel tussen de 15 - 20% lager zullen uitpakken dan bij gewone bureaus.
   
10 Kan volledig accountable voor haar werkzaamheden zijn en wil daarom graag op basis van het resultaat gehonoreerd worden.

Terug naar boven